Два європейські законодавці, Віктор Негреску та Єва Мейделл, виклали свої плани щодо того, як Європейський освітній альянс може сприяти розвитку освіти в усьому блоці.

Віктор Негреску – депутат Європарламенту від групи соціалістів та демократів та співголова Європейського освітнього альянсу; Єва Мейделл – член Європарламенту та співголова Європейського освітнього альянсу.

Якщо ми хочемо зберегти майбутнє європейського проекту, освіта має відігравати важливу роль у процесі побудови кращого, більш справедливого та інклюзивного європейського суспільства та спрямовувати нас до нашого амбітного зеленого та цифрового майбутнього.

Це основний принцип нашої ініціативи щодо створення Європейського освітнього альянсу — платформи, що поєднує активні уми та творчі ідеї на підтримку розвитку освіти в ЄС.

Тепер ми запрошуємо всіх – від депутатів Європарламенту до місцевих лідерів, педагогів, новаторів, активних громадян, НУО, технологічних компаній – приєднатися до нашого проекту на підтримку майбутнього, якого ми всі хочемо.

Ми маємо використати цей час випробувань, щоб підвищити стійкість наших систем освіти — реформувати їх, щоб протистояти викликам, з якими стикаються наші суспільства та економіки.

Для досягнення цих цілей необхідні серйозні та сміливі дії. Для вирішення цих нових завдань потрібна співпраця на європейському рівні та з відповідними зацікавленими сторонами, з викладачами, учнями та батьками.

Відкриття шкіл та університетів, наприклад, є одним із найнагальніших питань, що потребують обміну передовим досвідом, а також адаптованих та інноваційних рішень.

Насамперед сила полягає у кількості, тому Альянс хоче об’єднати депутатів Європарламенту від кількох проєвропейських політичних груп та різних комітетів для співробітництва у покращенні освітньої політики для наших співтовариств, наполягаючи на законодавчих діях на європейському рівні у цій галузі. освіти.

У суспільстві зростає консенсус щодо того, що для забезпечення довгострокового сталого зростання, а також для побудови більш інклюзивних суспільств Європа має більше інвестувати в освіту, але це ще не все. Наша платформа є інструментом, який допоможе трансформувати нинішні дебати про освіту та зробити фінансування освітніх систем європейським пріоритетом.

Поточний контекст показав нам, що необхідні додаткові дії для підвищення цифрової грамотності, передового досвіду та доступу до цифрової освіти, адаптації освіти до потреб наших спільнот, подолання зростаючої нерівності в освіті, враховуючи, що цифровизація наших систем, що зростає, занадто часто виключити дітей і студентів з обмеженим доступом до онлайн-платформ, забезпечити доступ до якісного широкосмугового Інтернету, мобільних терміналів та цифрової освітньої інфраструктури або просувати активне європейське громадянство через освіту та дослідження.

Для цього наш Альянс підтримує потребу в додаткових інвестиціях в освіту, тому що справді сучасна європейська освіта потребує покращеної інфраструктури, яка вирішує проблеми нерівності та відчуження, а також мотивованого та добре оплачуваного персоналу та потребує більших зусиль щодо просування освіти STEM, тому що цифрова, інноваційна та зелене суспільство вимагає, щоб освітні системи приділяли особливу увагу STEM, особливо якщо ми хочемо подолати цифровий розрив.

Для досягнення цих цілей Альянс намагатиметься ініціювати законодавчі дії та політику на європейському рівні та включити освіту в міру відновлення ЄС. У контексті пропозиції Комісії з плану дій у галузі цифрової освіти ми прагнемо зробити свій внесок і підтримати створення Європейського освітнього простору як міцну основу для спільних ініціатив та стандартів.

Наше бажання полягає в тому, щоб налагодити міжполітичний та міжкомітетський діалог разом з іншими інститутами ЄС та основними дійовими особами в галузі освіти на рівні держав-членів та вивчити можливість посилення ролі Європейського парламенту у дебатах з питань освіти.

Звичайно, для цього Альянс прагнутиме взаємодіяти з основними зацікавленими сторонами навіть з спірних питань, таких як вплив витоку мізків на держави-члени та потенційна політика, спрямована на обмеження можливих негативних наслідків цього явища.

Наша мета — організувати дебати з основними європейськими освітніми платформами, щоб зрозуміти уроки останніх місяців та спланувати майбутні виклики, щоб зробити онлайн-навчання корисним досвідом, оцінити можливість більшої інтеграції освіти та досліджень, але й для впливу з погляду питань, які порушуються на рівні ЄС, звітів про власні ініціативи або пілотних проектів, орієнтованих на освіту.

Проте структурні проблеми, які потрібно вирішити, є не просто результатом браку фінансування або колишнього зосередження уваги на неправильних пріоритетах. Необхідний комплексний підхід до освіти, включення його до всіх основних напрямів політики.

Освіта — це не просто окремий аспект нашого життя, який закінчується біля дверей школи чи університету, а довічна відданість самовдосконаленню та вивченню навколишнього світу.

Щоб навести лише один приклад перетину між політикою в галузі освіти та іншими основними областями політики, основні цілі, такі як підвищення цифрових компетенцій для будь-якого віку, тісно пов’язані з ефективністю економіки та функціонуванням ринку праці.

На освіту впливає безліч політик та політичних підходів, і Альянс намагається донести цю думку: відповідальні політичні лідери мають розробляти всі політики з урахуванням їхнього впливу на освіту. Тільки тоді ми можемо стверджувати, що освіта стала головною політичною та громадською метою.

Ми закликаємо всіх політичних, громадських та ділових лідерів, як на європейському, так і на національному рівні, відповісти на цей найважливіший виклик: освіта в Європі може стати інструментом змін на краще, лише якщо більше з нас підтримає її. потреби.